Üritused

28 L 08

 49. jooks ümber Ülemiste järve

Tallinna Veepuhastusjaama territoorium
Aeg: 12:00